Ontruimingsplan

Ontruimingsplan

Sociaal Cultureel Centrum de PekhoeveDorpstraat 94

4851 CN ULVENHOUT


Goedkeuringstempel Brandweer:

(origineel gestempeld op 1 oktober 2007)

 

  

Printdatum: April 2021                                                  Versie: 1.4

April 2021


 

01.      Inhoudsopgave


 1. Inhoudsopgave
 2. Inleiding
 3. Situatie
 4. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens
 5. Alarmeringsprocedure intern en extern
 6. Stroomschema alarmering
 7. Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie
 8. Wat te doen bij brand- of ontruimingsalarm door personeel
 9. Taken hoofd bedrijfshulpverlening (manager en/of filiaalhouder)
 10. Taken bedrijfshulpverlener
 11. Taken directie (beheersmaatschappij)
 12. Tekeningen
 13. Voorbeeld van te gebruiken symbolen
 14. Logboek ontruimingsplan
 15. Bijlagen.

Plattegronden

Ruimtebenaming Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve

Vluchtwegen begane grond

Vluchtwegen 1e verdieping

Vluchtwegen zolder

Ontruimingsplan de Pekhoeve (Specifiek).

 

02.                 Inleiding

 

Het Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve wordt door vele gebruikersgroepen gebruikt. De groepen variëren in groepsgrootte van 2 personen tot vele honderden personen tijdens evenementen. Het gebouw kan elke dag van de week worden gebruikt van 's morgens tot laat in de avond. Het gebruik van het gebouw wordt beheerd door onderstaande beheerder.

 

In verband met brandveiligheid en veiligheid tijdens andere calamiteiten, worden voor bedrijfspanden vaak vluchtplannen gemaakt. Als het aantal personen in een gebouw groter is dan een vastgesteld minimum is een vluchtplan zelfs verplicht. Ook het Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve is verplicht een vluchtplan te hebben, hetgeen in de gebruiksvergunning is vastgelegd.

 

Om SCC de Pekhoeve veilig te laten gebruiken door alle groepen is dit vluchtplan gemaakt. Een vluchtplan is bedoeld om de ontruiming van een gebouw zo snel en veilig mogelijk te laten gebeuren. Alle personen in het gebouw dienen het gebouw te verlaten op aanwijzing van de ontruimers, te herkennen aan een oranje hesje, en naar de op de plattegronden aangegeven verzamelplaats te gaan. De ontruiming wordt gecoördineerd door persoon met het groene hesje, die op de verzamelplaats aanwezig is.

Een voorwaarde voor een goede ontruiming is dat het plan bij iedereen goed bekend is. De ontruimingscoördinator en de overige ontruimers moeten kennis van dit plan hebben genomen.Verzamelplaats SCC de Pekhoeve


Telefoon nummer SCC de Pekhoeve:        076 - 560 24 40

Beheerder:       Anja de Koning 06 - 36 33 54 44

 

03.                SituatieDorpstraat 94

4851 CN ULVENHOUT

 

 

04.                 Gebouw, installatie- en organisatiegegevens

 

Het gebouw is voorzien van drie verdiepingen (begane grond, 1e verdieping en zolder) en verder ingedeeld in ruimten zoals op de tekeningen in hoofdstuk 11 is weergegeven. Het gebouw is voorzien van installaties voor centrale verwarming, ventilatie, koud en warm water, brandbestrijding, verlichting, inbraakalarm, rookmelding/ontruiming en een lift.

De brandveiligheids installaties zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit handmelders, slow whoops, brandslanghaspels en handblusmiddelen. Bij het aanspreken van de brandveiligheids installatie is de lift niet meer te gebruiken en brandwerende deuren sluiten door het afvallen van kleefmagneten.

Het dagelijkse beheer van de ontruimingsinstallatie valt onder de verantwoording van de beheerder. De eigenlijke ontruiming valt onder de verantwoording van gebruikers op dat moment. Zie verder de bijlagen (gele pagina's).

 

Het gebouw kan elke dag van de week worden gebruikt van 's morgens tot laat in de avond door een groepsgrootte van 2 personen tot vele honderden personen tijdens evenementen. Hiermee is de samenstelling van de organisatie die de ontruiming moet regelen steeds anders. In de bijlage is het ontruimingsplan voor de specifieke organisatie steeds ingevoegd (gele pagina's). Hierin is ook het gemiddeld aantal aanwezige personen vermeld.

 

Het gebouw wordt beheerd door stichting de Pekhoeve met een bestuurssamenstelling zoals vermeld op de website www.pekhoeve.nl. Het dagelijkse beheer is in handen van de beheerder als in de inleiding genoemd.


05.                 Alarmeringsprocedure intern en extern

 

De alarmering intern bestaat uit een aantal handmelders en rookmelders welke een ontruimingsalarm (optische signaalgever en slow whoop) in werking stelt. Gebruikers verlaten het gebouw conform dit ontruimingsplan. De externe alarmeringsprocedure bestaat uit het waarschuwen van de hulpdiensten en de beheerder volgens de procedure in de gele pagina's.

Indien de externe alarmering bestaat uit een overheidsalarm, zullen de ontruimers ramen en deuren sluiten, de radio aanzetten en de aanwezigen geruststellen.

  

06.                 Stroomschema alarmering


 


 


07.                 Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie

Staat per gebruikersgroep omschreven in het specifieke gedeelte, genaamd: Ontruimingsplan

Het ontruimingsplan is als bijlage toegevoegd (gele pagina's)

Bij elke ontruiming is sprake van een totale ontruiming van het gehele gebouw.

 

08.                 Wat te doen bij brand- of ontruimingsalarm door personeel

 

Staat per gebruikersgroep omschreven in het specifieke gedeelte, genaamd: Ontruimingsplan

Het ontruimingsplan is als bijlage toegevoegd (gele pagina's).

 

09.                 Taken hoofd bedrijfshulpverlening (manager en/of filiaalhouder)

 

De taak van de beheerder is de toegang voor de hulpverleningsdiensten mogelijk te maken door het open zetten van slagboom of palen. De taken van de coördinator staan verder omschreven in het specifieke gedeelte (gele pagina's). In het kort komt het erop neer dat de coördinator (groene hesje) de calamiteit telefonisch doormeld, nadat de omvang is vastgesteld. De coördinator licht de overige gebruikersgroepen en ontruimers in over de aanvang van de ontruiming. Dit is erg afhankelijk van de groepsgrootte en is daarom verder in het ontruimingsplan (gele pagina's) omschreven.

  

10.                 Taken bedrijfshulpverlener

 

Er is geen bedrijfshulpverlener aanwezig. De in het ontruimingsplan genoemde ontruimers zullen de ontruiming begeleiden op aanwijzing van de coördinator. De ontruimers verlaten als laatste het pand en sluiten af.


11.                 Taken directie (beheersmaatschappij)

 

Er is geen sprake van een directie of beheersmaatschappij. De stichting van het centrum zal echter toezien op het ter kennis nemen van het ontruimingsplan door alle gebruikersgroepen.

 

12.                 Tekeningen

 

Zie bijgaande plattegronden en ruimtebenamingen.

 

 

13.                 Voorbeeld van te gebruiken symbolen

 

Zie op vluchtroute tekeningen in de bijlage. 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen

 

Plattegronden 

Ruimtebenaming Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve

 

Begane grond

 • Entreehal
 • Grote zaal (viergebinten)
 • Vergaderruimte (schuurvloer)
 • Trappenhuis
 • Herentoilet
 • Minder validen toilet
 • Damestoilet
 • Meterkast
 • Vergaderruimte (kafhoek)
 • Bergkast
 • Lift
 • Vluchttrap
 • Kast
 • Hal
 • Herentoilet
 • Damestoilet
 • Toneel / Podium
 • Kleedruimte
 • Hal
 • Rookruimte
 • Bergruimte
 • Bar / keuken

 

 

Eerste verdieping

 • Gang
 • Computerruimte (tasruimte)
 • Liftmachinekamer
 • Lift
 • Trap
 • Vluchttrap
 • Jeugdhonk
 • Balustrade
 • Berging / technische ruimte
 • Berging
 • Berging EHBO vereniging
 • Berging Jeugdhonk + Disco
 • Berging KBO

 

 

Zolder

 • Zolder
 • Bergruimte Oranjevereniging


 
Vluchtwegen begane grond

 

Vluchtwegen 1e verdieping

 

Vluchtwegen zolder

 

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve (Specifiek)   

Dorpstraat 94, 851 CN  Ulvenhout  

De Pekhoeve: 076-5602440                                         

Alarmnummer: 112

 

 

 

Algemene voorbereiding: Een voorwaarde voor een goede ontruiming is dat het plan bij iedereen goed bekend is

 

Wij kennen bij de Pekhoeve 3 soorten alarm te weten:

 1. Inbraakalarm (n.v.t.)
 2. Rookalarm (intern)
 3. Brandalarm (als glas handbrandmelder wordt ingeslagen)

 

Ontruiming kan plaats vinden bij:

Brand, Wateroverlast, Bommelding, Stormschade, Gaslekkage of ander soort calamiteiten.

Afhankelijk van de grootte van de groep gebruikers worden bij de ontruiming twee of meerdere hulpverleners uit de groep aangesteld.

 

Een van de aanwezigen (bijv. een bestuurslid) die de gehele tijd aanwezig is, wordt de “coördinator” en coördineert de ontruiming. Voor aanvang van het gebruik van de Pekhoeve moet dit bekend zijn bij de leiding van de groep en bij de beheerder.

 

Taken Coördinator:

 • Controleert bij aanvang van het gebruik of in de keuken de volgende spullen aanwezig zijn: EHBO doos, Sleutels, Presentielijsten, groene hesje, oranje (Dit alles moet hier blijven liggen)
 • Heeft een lijst van alle vrijwilligers/leiding die aanwezig zijn en controleert of iedereen zijn taak Denk ook aan een BHV-er en/of EHBO-er.
 • Heeft een lijst met telefoonnummers bij zich van de beheerder/ster of diens

 

 

Let op!! Elke persoon heeft de volgende 2 taken:


►     1:   Algemene taak:

Voorkom paniek, blijf rustig, schreeuw niet en ren niet Waarschuw coördinator

Meld je naam, geef de omvang en locatie van de brand of de calamiteit door (bijv. gaslucht, zwaar ongeval, instortingsgevaar).

Bij rookontwikkeling blijf je laag bij de grond Probeer eventueel een brand te blussen.

►     2: Unieke taak:

Afhankelijk per persoon (Hierna genoemd).

De Pekhoeve maakt gebruik van ruimtenummering. Afhankelijk van de grootte van je groep ben je verantwoordelijk voor de ontruiming van bepaalde ruimten.


Unieke taak Coördinator (groen hesje):

Overtuigt U van de situatie en geef dan pas het sein tot ontruiming en bel 112.

Bij gaslucht of elektriciteitsprobleem: pak de sleutel van de meterkast uit de keuken. Meterkast openen en gaskraan sluiten of hoofdschakelaar uitschakelen.

Start ontruiming.

Doet zijn groene hesje aan Muziek stil zetten.

Meld (eventueel laten omroepen):

Er is een technische storing. Iedereen moet de zaal verlaten en naar de verzamelplaats (het grote grasveld voor de Pekhoeve) gaan.

Belt de beheerder/ster van de Pekhoeve. Laat de doorgang (slagboom) vrijmaken t.b.v. de voertuigen van de hulpverlening.

Ga zelf naar de verzamelplaats en laat iedere vrijwilliger zich hier bij jou melden.

Jij alleen, meldt de ontstane situatie aan de hulpverlening. Niemand anders.

 

Unieke taak persoon “A” (oranje hesje):

Doe de algemene taak

Doe je oranje hesje aan met de letter A.

Maak de uitgangen vrij (zie vluchtplan) en stuur iedereen naar de verzamelplaats. Controleer of iedereen het aan je toegewezen gedeelte heeft verlaten.

Verlaat als laatste dit gedeelte en meld je bij de verzamelplaats aan de coördinator en blijf hier.

 

Unieke taak persoon “B” (oranje hesje):

Doe de algemene taak

Doe je oranje hesje aan met de letter B.

Maak de uitgangen vrij (zie vluchtplan) en stuur iedereen naar de verzamelplaats. Controleer of iedereen het aan je toegewezen gedeelte heeft verlaten.

Speciaal de aanliggende toiletten en het toneel.

Verlaat als laatste dit gedeelte en meld je bij de verzamelplaats aan de coördinator en blijf hier.

 

Unieke taak persoon “C” (oranje hesje):

Doe de algemene taak

Doe je oranje hesje aan met de letter C.

Maak de toegang naar de nooduitgang (rechts op het toneel) vrij en open deze. Stuur iedereen naar buiten en naar de verzamelplaats.

Controleer of iedereen het aan je toegewezen gedeelte hebben verlaten. Speciaal de rookkamer en de ruimten naast het toneel en het toneel zelf.

Verlaat als laatste dit gedeelte en meld je bij de verzamelplaats aan de coördinator en blijf hier.

 

Unieke taak personen “D” (oranje hesjes):

Doe de algemene taak

Doe je oranje hesje aan met de letter D.

Neem de presentie lijsten en de EHBO doos mee.

Ga direct naar de verzamelplaats, verzamel iedereen en stel ze op hun gemak.


Unieke taak persoon “E” (oranje hesje):

Doe je algemene taak

Doe je oranje hesje aan met de letter E

Open de klapdeuren naar de uitgang en open de hoofdingang. Stuur iedereen naar buiten en naar de verzamelplaats.

Controleer of iedereen het aan jou toegewezen gedeelte heeft verlaten. Speciaal de garderoberuimte.

Verlaat als laatste dit gedeelte en meldt je bij de verzamelplaats aan de coördinator en blijf hier.

 

Unieke taak persoon “F” (oranje hesje):

Doe de algemene taak

Doe je oranje hesje aan met de letter F

Maak toegang naar de nooduitgang aan de Dorpstraat vrij en open deze. Stuur iedereen naar buiten en naar de verzamelplaats.

Sluit de klapdeuren.

Controleer of iedereen het aan je toegewezen gedeelte heeft verlaten. Speciaal de toiletten, lift, opbergkast, ruimte boven en onder trap.

Verlaat als laatste dit gedeelte.

Meld je bij de verzamelplaats en bij de coördinator en blijf hier.

 

Unieke taak overige vrijwilligers”O” (oranje hesje):

Doe de algemene taak

Doe je oranje hesje aan met de letter O.

Ga naar de nooduitgangen om te assisteren.

Als je hiermee klaar bent, ga je naar de verzamelplaats, meld je bij de coördinator en blijf hier. Het bestuur.

  

Dit vluchtplan is aan te passen aan de grootte van de groep gebruikers.


Stichting SCC De Pekhoeve,   

KvK Breda:   411 06 031

Rabobanknr:  10 46 37 722


De Pekhoeve, Dorpstraat 94, 4851 CN Ulvenhout.( 076 560 24 40)


Beheer De Pekhoeve:

Anja de Koning,

mobiel: 06 36 33 54 44

E mail: info@pekhoeve.nl

 
 
 
 

SAMENSTELING STICHTINGSBESTUUR DE PEKHOEVE 


Voorzitter (vanaf 01 09 1993):

Toon Goos,Strijbeekseweg 18,4851 SL Ulvenhout    ( 076 565 62 82 Mob:06 51 24 25 51)

E mail: goosaab@hotmail.com


Secretaris (vanaf 01 11 2013)

Herman Daamen, Markdal 30, 4851 EJ Ulvenhout 076 565 82 72

E mail: secretariaat@pekhoeve.nl


Penningmeester (vanaf januari 2015)

Jos van Etten, Nieuwe Beekhoek 8, 4851VK Ulvenhout (0622679609) (vanaf 1-1-2010)

E-mail: penningmeester@pekhoeve.nl


Ad Oomen, Boonakker 8, 4851 SB Ulvenhout.( 076 561 42 67 Mob : 06-51 27 91 63)

E mail: acjm.oomen@casema.nl(vanaf jan 2007)


Johan Snepvangers,Gareelstraat 6, 4851 TH Ulvenhout ( 076 561 49 42)( 06 51 38 88 76)

E mail : johan1@ziggo.nl (vanaf jan 2007)


Annemie de Swart, Vossendreef 7, 4851BP Ulvenhout ( 076 565 18 53)

E mail: amwdeswart@casema.nl(vanaf dec 2008)


Jan Rademakers,Vossendreef 5, 4851 BP Ulvenhout. ( 076 565 53 33 Mob:06 53 71 45 09)

E mail: jmrademakers@kpnplanet.nl. (Vanaf 01 06 2004)


Stichting SCC De Pekhoeve,   

KvK Breda:   411 06 031

Rabobanknr:  10 46 37 722


De Pekhoeve, Dorpstraat 94, 4851 CN Ulvenhout.( 076 560 24 40)


Beheer De Pekhoeve:

Anja de Koning, Eikakker 9, 4951 EW Ulvenhout .Mobiel: 06 36 33 54 44

E mail: info@pekhoeve.nl


Gemeente Breda:

John  Hellemons. E mail: japh.hellemons@breda.nl

Tel: 076 529 90 13 Mobiel: 06 20 53 96 21.


Gemeente Breda

Directie Beheer

Afd. Vastgoedbeheer

t.a.v. de heer J Hellemons,

Postbus 90156,

4800 RH Breda.